Poistenie firiem

Sprostredkujem poistenie aj  pre firmy.

Ing. Lenka Slahúčková – poradenstvo a služby v poisťovníctve.

Firemným klientom ponúkame špecifické poistné produkty, ako napr. poistenie prerušenia prevádzky, poistenie prepravy a iné. Zo širokého portfólia produktov si určite vyberiete.

Poistenie vozidiel

Povinné zmluvné poistenie
Havarijné poistenie
Asistenčné služby
Právna ochrana
Poistenie nákladu
Poistenie čelného skla
Flotilové poistenie
Flotilové poistenie súboru vozidiel
Poistenie úrazu prepravovaných osôb

Poistenie majetku

Poistenie nehnuteľnosti
Poistenie majetku a zásob
Poistenie peňazí a cenín
Poistenie strojov a elektroniky
Poistenie budov vo výstavbe
Poistenie tovaru pri preprave
Poistenie prerušenia prevádzky
Stavebno-montážne poistenie
Poistenie rizík spojených s prevádzkou lietadiel a lodí

Poistenie zodpovednosti

Poistenie všeobecnej zodpovednosti
Poistenie zodpovednosti za výrobok
Poistenie profesijnej zodpovednosti
Poistenie vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľnosti
Poistenie zodpovednosti cestného dopravcu
Poistenie zodpovednosti štatutárov, manažérov (D & O poistenie)
Špeciálne druhy poistenia zodpovednosti (Poistenie zodpovednosti zasielateľa, Poistenie zodpovednosti za škodu v dôsledku závažnej havárie , Poistenie zodpovednosti za ekologickú ujmu,... )
Poistenie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí

Poistenie príjmov

Poistenie výpadku prevádzky
Poistenie zvýšených nákladov
Poistenie ušlého nájomného

Finančné poistenie

Finančné poistenie

Poľnohospodárske poistenie

Poistenie plodín
Poistenie hospodárskych zvierat
Poistenie poľnohospodárskych a lesných strojov

Výhodné poistenie
v Bratislave

Samostatný finančný agent:
Ing. Lenka Slahúčková
Bajkalská 22 (budova hotela Aston)
821 09 Bratislava